Allergi av julgranen?

Tillhör du dem som får ökade symptom under julen? Försämras du i din kroniska sjukdom? Förklaringen kan finnas i din julgran. Till och med plastgranen och dekorationen kan påverka.

Mögelsporer i gran… och plastgran

I en studie samlade man in och jämförde data från hushåll som tog in levande gran, hushåll som använde plastgran och hushåll som inte hade någon gran alls. Mögel kontrollerades innan, under tiden och efter att granen dekorerats.

Resultatet blev en 100 procentig ökning av mögelsporer i inomhusluften i de hushåll där man hade en levande gran. Även i de hushåll där man hade plastgran, kunde man notera en ökning. I de här båda fallen visade också de boende med luftvägsproblem och allergi, ökade symptom. Värst var det mellan 1 och 3 veckor efter att de hade tagit in granen. I fallen där man inte hade gran alls, kunde ingen ökning i sporer eller symptom noteras. (1)

Falsk vår genererar mer sporer

Även om mögelsporer är förhållandevis ”vilande” på vintern, blir det som en falsk vår för granen när den placeras inomhus. Mögelsvampen ”gror” och börjar producera luftburna sporer som kan försämra tillståndet hos känsliga personer.

Plastgran också möglig

Plastgran är ett bättre alternativ ur en sporsynpunkt. Men forskarna kan inte utesluta att de ökade symptomen som upplevdes i de fallen, beror på att granen och dekorationen förvarats i en fuktskadad miljö.

Dessutom är min erfarenhet att känsliga individer kan uppleva försämring och symptom av kemiska ämnen som typiskt förekommer i en plastgran, så som flamskyddsmedel och plastkemikalier.

Vad ska jag välja?

Julgran är inte en hälsofara. Däremot är det en bra sak att vara medveten om, i den mån att du eller dina barn upplever symptom eller en allmän försämring under julperioden. Inte bara allergiker kan reagera negativt. Alla med kroniska sjukdomar kan uppleva en försämring. Trötthet, ökad stresskänsla, värk, hyperaktivitet, humörsvängningar och huvudvärk är exempel på symptom du kan uppleva om du är kemiskt intolerant.

Vill du ändå ha gran, kanske du ska överväga att enbart ha den inne i max 4 dagar och sedan ta ut den. Då hinner inte mögelsporer bildas och spridas i samma utsträckning.

Väljer du en plastgran, kan du be att få en som stått uppställd ett tag och vädrat ur sig de värsta kemikalierna (eller vädra den ute under en period). Tänk på att inte förvara julgranssaker i fuktskadade miljöer, källare eller vind (som inte är kontrollerade och har en bra miljö).

Det är alltid en bra idé att säkerställa att du inte bor i mögel. Sådana här symptom och känsligheter har ofta förklaringar. En fuktskadad miljö kan vara en. Du kan testa enkelt själv för att få en indikation: DNA-test.