Share the air

Parfympolicy på arbetsplatsen, förskolan och skolan handlar om tillgänglighet. Alla ska kunna vistas i lokalerna utan att bli sjuka. Det handlar också om respekt. Ytterst handlar det om bra inomhusmiljö.

Visste du att mer än var tredje person du möter på en dag, reagerar i någon grad på parfymerade produkter? Symptomen kan vara förrädiskt vanliga, så som huvudvärk, trötthet, utmattning, värk i muskler och leder, koncentrationssvårigheter, svårt att tänka, hjärndimma, illamående, magproblem, hosta, hudutslag och andra diffusa symptom.

Skolor och arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Men inte bara ”känsliga” påverkas. Alla mår och presterar bättre i en bra inomhusmiljö utan luftföroreningar.

Share the air

Mitt koncept ”Share the air” ger dig, din arbetsplats, skola eller förskola alla verktyg ni behöver för att kunna implementera en parfym policy. Tvärtemot vad många tror, är det inte bara att sätta upp lappar i entrén. Det krävs medvetet och löpande arbete för att det ska fungera i verkligheten. Främst krävs en samsyn och ett aktivt beslut.

Du får ett policydokument att arbeta med, färdigskrivet informationsmaterial och ett arbetssätt som fungerar.

Varje upplägg skräddarsys utifrån specifika behov och kan också innehålla work shops, diskussionstillfällen, uppföljning och fler föreläsningstillfällen, exempelvis för personal eller föräldrar.

Den här sidan innehåller också material för att själv komma igång.

Varför parfymfritt?

Innehållet i en parfym kan vara mängder av kemikalier som inte behöver listas på innehållsförteckningen. I analyser hittar man återkommande ämnen som är allergiframkallande, hormonstörande, cancerframkallande och till och med förbjudna. Det vill säga kemikalier.

Vad är parfym?
Parfym kan finnas i allt från tvättmedel, sköljmedel, deodorant, rakvatten, schampo och balsam till hudkräm. Men även städmedel kan innehålla parfym.

Vad innebär parfymfri miljö?
En parfymfri miljö innebär att de som vistas i lokalen väljer parfymfria produkter.

Det innebär också att andra produkter som brukas i lokalen är parfymfria, så som städmedel och diskmedel. Doftsprayer och luftfräschare hör inte heller hemma i en bra inomhusmiljö.

Regleras inte de här ämnena i lagen?
Parfymingredienser anses vara ”affärshemligheter”. Ingen vill avslöja sitt hemliga recept. Därför behöver tillverkaren inte berätta vad som finns i en produkt. Står det ”parfym” på en produkt, döljer den flertalet kemikalier som du inte känner till.

I exempelvis den här studien (1) analyserades 25 olika produkter. 133 olika VOC-ämnen, flyktiga organiska ämnen hittades. Varje produkt emitterade mellan 1-8 hälsofarliga kemikalier och nästan hälften av produkterna innehöll cancerframkallande ämnen. Ämnen som inte har någon lägsta gräns för vad som är säkert. Bara ett ämne listades (etanol) på endast två produkter.

Varför är det en tillgänglighetsfråga?
Genom att använda parfymerade produkter, hindrar du andra människor från att vistas i samma miljö som dig. Luften delas av alla och precis som att det påverkar andra om du röker inomhus, så påverkar det andra att du har parfymerade produkter.

Parfymerade produkter kan vara minst lika olämpligt i en offentlig lokal som nötter.

Och lika självklart som att det ska finnas ramp eller hiss till alla lokaler, är det att alla kan vistas i en lokal utan att bli sjuk av andra människors parfymerade produkter.

Det är också en kostnadsfråga
Av alla som får besvär i någon grad av parfymerade produkter på andra, så har nästan 80% fått avstå besök på vissa platser på grund av andra människors parfymerade produkter. Ungefär hälften har varit sjukskrivna på grund av parfymer på andra och har till och med förlorat sitt jobb. (1) Sjukskrivningar och arbetslöshet kostar pengar. Så även extra stöd i skolan.

I Tyskland har forskare tittat på de kostnader som beräknas uppstå som effekt av parfymanvändning (2). Det vill säga för att människor blir sjuka av parfymerade produkter på andra. 4 500 000 000 Euro/år blev slutnotan.

Tips för att lyckas!

Det är lätt att vara parfymfri, det vill säga – det finns många bra produkter utan parfym att välja på. Det är inte alltid lika lätt att lyckas i verkligheten.

Men jag har ingen parfym på mig!

Utan dialog kan det uppstå onödig frustration. Därför behövs det ofta guidning och vägledning.

Att parfym bara finns i flaskan man sprayar på sig, är en vanlig missuppfattning. Därför är det viktigt att ge exempel på vilka produkter som innehåller parfym.

Eteriska oljor inte bättre

Eteriska oljor kan låta ”naturligt” och hälsosamt, men det stämmer inte riktigt. Forskning säger att eteriska oljor kan påverka omgivningen på precis samma sätt som parfymkemikalier. Den här forskningen kan förklara varför (3 och 4). Det bildas nämligen sekundära kemikalier som bland annat formaldehyd, aceton, toluen och etanol.

Vilka ord vi använder är avgörande

Ordet ”doft” är förknippat med något positivt. Därför blir det psykologiskt omöjligt att använda i samma mening som du förklarar att det är något negativt.

Dubbla budskap och otydligheter försvårar också. Det får aldrig bli upp till den som tar emot informationen att själv avgöra. Ett exempel är ”använd inte starka dofter”. Utöver det positiva ordet, så blir det upp till mottagaren av information att avgöra vad som är ”lagom” mycket att använda. ”Mild parfym” är också parfym. Dessutom känner sällan den som använder parfymerade produkter själv hur mycket de luktar. Precis som att en rökare inte känner att han eller hon luktar rök.

Jag ger praktiska exempel på lämpliga formuleringar i min föreläsning och mitt koncept ”Share the air”. Jag berättar också hur du hanterar enskilda fall och kommunicerar på ett fungerande sätt.

Informationen måste också vara tillgänglig för alla
Har du en verksamhet där flera språk används, kan det vara bra att översätta till olika språk, så att ingen missar informationen.

Studier

Studier bör tas för vad det är. Som regel behöver alltid fler studier göras för att fastställa exakta orsakssamband och troligt är det många saker som samverkar och påverkar. Men den samlade evidensen idag kring hur parfym-kemikalier kan påverka oss är stor och övertygande. Vi har allt att vinna på att välja parfymfria produkter och skydda både oss själva och vår omgivning från ämnen som på olika sätt kan påverka oss negativt. Här är några exempel.

Att parfymerade produkter bidrar till en uppsjö flyktiga organiska ämnen (VOC), vet vi sedan länge. Det säger exempelvis den här studiesamlingen.
(5)

Den här studien visar att parfymerade produkter så som deodorant, kan ge 20-30 gånger högre halter av vissa luftföroreningar, än utomhus. (6) Ju fler personer som vistas i ett rum, desto högre halter av föroreningar. Studien anger också att de här ämnena allvarligt kan påverka hälsan hos dem som vistas i miljön, men även att produktiviteten kan bli lidande.

Enligt den här studien rapporterar över en tredjedel av alla svenskar hälsobesvär av parfymerade produkter. (7). Nästan 7% av befolkningen har tvingats sjukskriva sig som följd av parfymerade produkter på andra. Studien visar också att en majoritet av befolkningen ser positivt på och vill ha en parfympolicy på arbetsplatsen, skolan, sjukhus och andra offentliga platser.

Resultatet av den här studien visar starka bevis för att parfymerade produkter kan trigga allvarliga hälsotillstånd hos den allmänna befolkningen. Den säger också att parfym policys kan utgöra ett kostnadseffektivt, relativt enkelt sätt att minimera risker och förbättra inomhusmiljön och hälsan. (8)

Ett ämne i parfymer, ftalater, kopplas i den här studien till risken att utveckla ADHD. (9)

Samma koppling görs i andra studier till Autism. (10)

Parfymerade produkter kan få allvarliga effekter på både hälsa och inomhusmiljö. Resultaten av den här studien visar att människor med autism kan påverkas allvarligt av parfymerade produkter. (11)

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Ungefär 8-10 procent av barn i skolåldern har astma. (https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2015/11/astma-ar-en-av-de-vanligaste-kroniska-sjukdomarna-hos-barn/) En vanlig trigger av astmaanfall är parfymerade produkter. Enligt den här studien är det ett väldigt enkelt och kostnadseffektivt sätt att minimera luftföroreningar och negativa hälsoeffekter för astmatiker, att minimera exponeringen för parfymerade produkter. (12)

”Att tillsätta parfymämnen till luften är att tillsätta ett främmande ämne som gör att luftkvaliteten blir sämre och kan utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.”

(Folkhälsomyndigheten)

Skriv ut!

Lappar i entrén kommer inte att förändra något i praktiken. Men det är en bra start! Använd gärna mitt material, eller inspireras och gör eget. I materialet du får när du bokar föreläsning ingår även skriftligt material till föräldrabrev, mail till kollegor, förslag till muntlig information samt när det är lämpligt att informera.

Förskola

Skola

Arbetsplats