Tjänster

Utredning

Innemiljöutredning
Vill du ta reda på om det finns orsaker till ditt mående i din inomhusmiljö, utför jag innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen. Utredningen sker i steg och börjar med en första inventering. Utifrån det skrivs ett protokoll med åtgärdsförslag och fördjupad utredning.

Kostnad 1 295 kr per timma

Vattenskadebesiktning
Har du en akut (eller gammal) vattenskada kan jag mäta upp din skada, skriva protokoll till ditt försäkringsbolag samt föreslå åtgärder.

Kostnad 2 500 kr, timkostnad tillkommer enligt prislista för fördjupad utredning, ledning av saneringsarbete, avfuktning och uppföljning om det blir aktuellt.

Avfuktning/tork av skada 395 kr per dygn och avfuktare.

Fuktkontroll
Som tilläggstjänst till din överlåtelsebesiktning, erbjuder jag fuktkontroll. Vill du också köpa till ett DNA-test av mögel, så utför jag det samtidigt.

Kostnad 3 995 kr

Överlåtelsebesiktning

Boka överlåtelsebesiktning via mig! Jag sätter dig i kontakt med en certifierad besiktningsman, när du bokar fuktkontroll via mig. (Separat offert)

Rådgivning

Möjlighet till rådgivning på telefon, Skype eller personligt möte inom området inomhusmiljö och hälsa. Exempelvis inför husköp, rådgivning kring besiktningsprotokoll, frågeställningar kring pågående sanering eller gällande plan för att åtgärda hemmet.

Kostnad 1 295 kr per timma

Föreläsning

”Share the Air” är en föreläsning och upplägg som syftar till att implementera en parfym policy på förskola, skola eller arbetsplats. Läs mer HÄR.

Jag föreläser också om hur luftföroreningar orsakade av vardagliga ting vi gör i våra bostäder varje dag, kan påverka hälsan samt vad man kan göra åt det – med föreläsningen, ”Du är vad du andas”.

Kostnad enligt offert

Milersättning

Milersättning från Göteborg utgår av 37 kr/tjänstemil.