Tjänster

Utredning

Innemiljöutredning
Vill du ta reda på om det finns orsaker till ditt mående i din inomhusmiljö, utför jag innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen. Utredningen sker i steg och börjar med en första inventering. Utifrån det skrivs ett protokoll med åtgärdsförslag och fördjupad utredning. Läs mer HÄR.

Kostnad 1 295 kr per timma

Vattenskadebesiktning, fuktkontroll, avfuktning
Har du en akut (eller gammal) vattenskada kan jag mäta upp din skada, skriva protokoll till ditt försäkringsbolag samt föreslå åtgärder.

Kostnad 1 295 kr per timma kr, kostnad för avfuktning tillkommer enligt offert

Borrhål i betong (1 st)

Mätmetoden följer RBK´s anvisningar med av dem godkända mätinstrument.

Kostnad: 4 950 kr

Rådgivning

Möjlighet till rådgivning på telefon, video eller personligt möte inom området inomhusmiljö och hälsa. Exempelvis inför husköp, rådgivning kring besiktningsprotokoll, frågeställningar kring pågående sanering eller gällande plan för att åtgärda hemmet. Läs mer HÄR.

Kostnad 1 295 kr per timma, betala per påbörjad halvtimma

Föreläsning

”Share the Air” är en föreläsning och upplägg som syftar till att implementera en parfym policy på förskola, skola eller arbetsplats. Läs mer HÄR.

Jag föreläser också om hur luftföroreningar orsakade av vardagliga ting vi gör i våra bostäder varje dag, kan påverka hälsan samt vad man kan göra åt det – med föreläsningen, ”Du är vad du andas”.

Kostnad enligt offert

Milersättning

Milersättning från Göteborg utgår av 43 kr/tjänstemil.
Utkörningsavgift tillkommer på 695 kr i närområdet, längre än 8 mil från Göteborg 3 490 kr (offert för jobb längre bort).