Problem med ”torr” luft?

Har du torra ögon, slemhinnor och torr hy eller torrhosta? Då är det lätt att tro att det beror på att luften är för torr. Den logiska lösningen är att fukta luften, så besvären minskar. Men det kan få motsatt effekt.

En google-sökning på ”torr luft” ger mängder av tips om olika sätt att befukta luften på, med utfästelser om både ”bättre inomhusmiljö” och ”bättre hälsa”. Men tänk om det är precis tvärtom? Att åtgärden kan förvärra både inomhusmiljön och symptomen?

Sällan torr luft i Sverige

I en seminarieserie från Folkhälsomyndigheten berättar myndigheten att vi sällan har det så torrt i Sverige att det orsakar några hälsoproblem. (1) Däremot kan det få konsekvenser för material så som trä, som kan spricka, därför är det inget vi ska eftersträva.

Vad vi behöver fundera på är varför vi upplever luften som torr. Ofta är det en ventilationsfråga. Bristande ventilation möjliggör en stor mängd luftföroreningar och partiklar i luften, som kan ge symptom i slemhinnor till exempel. Den egentliga orsaken kan alltså vara luftföroreningar.

Här verkar forskningen vara enig.

Föreläsning med Berndt Stenberg, KOMIN – Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa

Risker

Luftfuktare är aldrig ett alternativ. Genom att befukta luften skapar du en gynnsam miljö för bakterier, kvalster och mögel. Effekten kan bli att du ökar mängden luftföroreningar, som riskerar att ge dig ökade symptom i stället.

Åtgärder

Kontrollera ventilationen. Ungefär hälften av all luft i ett rum bör bytas ut varje timma. Enligt Boverket klarar de flesta småhus inte det kravet som det är idag. Kondens på insida fönster och matos i köket är tecken på dålig ventilation, men även om du inte har tydliga symptom på dålig ventilation så kan den behöva kontrolleras. Tänk också på att aldrig stänga ventiler när det blir kallt. Du hittar smarta lösningar för att förbättra ventilationen i mitt sortiment HÄR.

Städa ordentligt. Genom att minska mängden damm, minskar du mängden luftföroreningar effektivt. För desinficerande egenskaper kan du testa Smart Desinfektion som städmedel.

Sänk temperaturen. Varm luft kan uppfattas som att det är sämre luftkvalitet. Är det dålig luft upplevs den som torr. Men det avges också fler emissioner, det vill säga luftföroreningar, från exempelvis möbler och byggnadsmaterial när temperaturen är högre. Luftkvalitén kan både upplevas och faktiskt vara sämre när det är varmare.

Byt till parfymfritt! Parfymer kan innehålla mängder av ämnen som kan utlösa symptom som de som nämns ovan. Det finns många bra parfymfria produkter, bland annat den här deon: Stinkfri Deo.

Tips! Visste du att du kan höja den relativa fuktigheten (RF) i rummet genom att sänka värmen? Ungefär 5%RF per grad kan du påverka. Det vill säga, sänker du temperaturen exempelvis 3 grader, så kan du höja den relativa fuktigheten 15%.

Källor
(1) Förläsning med Folkhälsomyndigheten
Miljösamverkan – föreläsning