Mögel på förskolan kan orsaka astma och allergi

Mögel och svamp i förskolemiljön, kan orsaka kroniska tillstånd som astma och allergier, hos barn. Det visar en ny studie gjord i Norge.

Studien motiverades av den kraftiga ökningen av kronisk astma och allergi, kombinerat med den låga kunskapsnivån kring mikroorganismer. I studien undersökte forskarna mikroorganismerna i 125 förskolor i Norge, genom att ta dammprov. Det vill säga DNA-test med qPCR-teknik, som jag också använder i mina utredningar. Forskarna tittade även på ventilation, förekomst av skadedjur, byggnadens historik av mögelskador och byggår.

Mögel och svamp i inomhusmiljön kan ha negativ effekt på hälsan redan i låga doser, konstaterar forskarna. Och det har tidigare visats att förekomsten av de här problemen i förskolemiljöer, generellt sett är högre än i våra bostäder.

Det är av stor vikt att sådana här symptom uppmärksammas i tid, så att man inte riskerar kroniska tillstånd och betydligt värre hälsotillstånd.

Du kan själv testa de miljöer ditt barn ska vistas i, vare sig det rör sig om bostaden eller förskolan: DNA-test. Du kan också konsultera mig för rådgivning i de här frågorna: Rådgivningstjänst.

Studie
Molds and yeasts common in daycares — could cause chronic asthma and allergy