Kondens på fönstret – vad betyder det?

Imma eller kondens på fönster kan vara antingen en bra nyhet eller en väldigt dålig. En faktor som avgör är var kondensen sitter, och en annan hur snabbt den försvinner.

Kondens på utsidan fönstret

Bildas det kondens på utsidan av ditt fönster, så beror det på att yttertemperaturen på den utvändiga glasskivan har sjunkit under uteluftens temperatur. När varm luft med fukt träffar kalla ytor, kondenserar fukten och vattendroppar bildas. Samma sak händer när varm, fuktig luft på sommaren till exempel, träffar ett kallt glas öl eller saft.

Fenomenet är vanligt på nya och välisolerade fönster där det inre glaset släpper igenom minimalt med värme och därför inte värmer upp det yttre glaset. Alltså fönster med lågt så kallat u-värde, eller bra isoleringsförmåga.

Varm, fuktig luft träffar den kalla ytan på glaset, och kondenserar till små vattendroppar.

Kondens på insidan fönstret

Bildas kondens på insidan fönstret, har du problem. För det innebär att du har ett fukttillskott, som ventilationen inte kan ta hand om och forsla ut ur bostaden. I stället kondenserar fukten i luften mot kalla ytor. Sådana är bland annat fönster. Men tyvärr finns det också kalla ytor inne i konstruktionen som du inte ser. Därför kan mögel växa utan att du vet om det, ser det eller kan känna det på lukten.

Kondens på fönstret är alltså en riskfaktor och varningssignal. Lösningen är att se över ventilationen. Men du bör också säkerställa att skador inte redan uppstått. Vill du inte köpa en hel utredning, kan du börja med att testa själv: Mögeltest med DNA-teknik.

Kondens mellan fönstren

Imma mellan glasen i ett fönster är ett konstruktionsfel eller funktionsfel i fönstret eller i byggnaden och ventilationen. Om tätningen mellan karm och båge är dålig, i kombination med ett övertryck i rummet, kan fuktig luft komma in och kondensera mot de kalla ytorna. Det kan också vara fuktigt virke i bågarna. I så fall märks det mest när det är soligt ute och fukten avges.

Kondens i badrummet

Får du imma på fönstret i badrummet efter att du har duschat, behöver det inte vara ett problem. Imman bör dock försvinna relativt omgående. Om det inte gör det, kan det innebära problem. Du behöver i så fall främst se över ventilationen i badrummet, så att den klarar av att transportera bort fukten.

Samband med astma

I BAMSE-projektet (Barn, Allergi och Miljö i Stockholm), där man följer 4 000 barn, har undersökningar visat att i bostäder med kondens på fönstren fanns det en högre andel 2-åringar med återkommande astmasymptom. Koppling mellan astma och fukt- och mögel i bostäder är numera tydlig i flertalet studier.

Länk till Mögeltest med DNA-teknik