Forskare uppmanar läkare att testa svårt covid-sjuka för mögelinfektion

Patienter med allvarlig covid-19 kan vara drabbade av mögelinfektion. Det kan förklara varför vissa, till synes friska, drabbas svårare än andra av coronaviruset. Hos ungefär 11% av de svårast drabbade kunde forskare i en ny studie se, en invasiv mögelinfektion. Dödligheten hos den här patientgruppen låg på 30%. Mitt syfte med den här artikeln är att lyfta orsaker.

Att svamp- och mögelinfektion bidrar kraftigt till infektionsdödlighet hos patienter finns beskrivet i litteraturen sedan länge. Vad som är ”hönan och ägget” är svårt att veta, men att vi kan drabbas av mögelinfektion av vanliga husmögelsorter är känt (1).

Ganska tidigt i pandemin uppmärksammades att unga och till synes friska kunde drabbas hårt av coronaviruset trots att den typiska patientgruppen annars var äldre och multisjuka (2). Förklaringen som gavs, var att immunförsvaret ”överreagerade”. Cytokinstormar angriper inre organ som en följd av en överdriven respons.

Kronisk exponering för mögel kan också orsaka den typen av överdriven respons, det vill säga cytokinstormar (3). Det kanske inte är helt förvånande att avlidna patienter med covid-19 kan ha mögelsvamp i lungorna, vilket man såg redan i ett tidigt skede (4).

Redan innan den här studien genomfördes, höjdes röster som pekade på vikten av att testa patienterna för mögelinfektion, men även bakteriella infektioner (5).

Det är mastcellerna i kroppen som producerar cytokiner. Och den höga grad av hyperinflammationen man kan drabbas av vid covid-19, kan förklaras med mastcellsdriven inflammation (6). Genom att medicinera, kunde man hålla mastcellerna schack och därmed nå en lägre dödlighet, enligt samma studie. Bäst är väl om man redan på förhand kan undvika mastcellsaktivering.

Exempelvis vet vi att mögel kan orsaka mastcellsaktivering (7).

Även de här artiklarna kopplar ihop mögelinfektioner av vanlig husmögelsvamp med svåra fall av covid-19 och dödsfall: (8) (9). Det är inte ovanligt att covid-patienterna är infekterade av andra skadliga mikrober, men mögelsvampen Aspergillus kan vara den mest dödliga.

Jag kan inte låta bli att notera att i de fall patienten inte tillfrisknar utan blir ”långtidssjuk”, uppvisar de samma symptom som människor som exponeras för mögel kan drabbas av – ME (10), (11), (12), (13), (14), (15) ,(16).

Ett annat symptom som både kan drabba exponerade för mögel och covid-patienter, är känslighet för parfymkemikalier (17).

Vården och forskare fokuserar på effekter och mekanismer. Jag fokuserar på orsaker. Att minimera risken att du exponeras för Aspergillus mögelsvamp, borde vara väldigt angeläget. Du kan enkelt testa ditt boende själv för att få reda på hur din boendemiljö ser ut: TEST.

Källa
COVID-19–Associated Mold Infection in Critically Ill Patients, Chile

 1. Sjukdomsinformation om aspergillos från Folkhälsomyndigheten
 2. Därför kan unga och friska bli svårt sjuka av coronaviruset
 3. Environmental Mold and Mycotoxin Exposures Elicit Specific Cytokine and Chemokine Responses
 4. Covid patients dying of unique fungus, researchers begin probe
 5. COVID-19 Patients Need to Be Tested for Bacteria and Fungi, Not Just the Coronavirus
 6. Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illness may be rooted in mast cell activation syndrome
 7. Impact of mold on mast cell-cytokine immune response
 8. Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: the 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria for research and clinical guidance
 9. Common fungus emerges as threat to hospitalized COVID-19 patients
 10. Dampness and mold hypersensitivity syndrome and vaccination as risk factors for chronic fatigue syndrome
 11. Concurrent sick building syndrome and chronic fatigue syndrome: epidemic neuromyasthenia revisited
 12. The neurological significance of abnormal natural killer cell activity in chronic toxigenic mold exposures
 13. Reversal of Refractory Ulcerative Colitis and Severe Chronic Fatigue Syndrome Symptoms Arising from Immune Disturbance in an HLADR/DQ Genetically Susceptible Individual with Multiple Biotoxin Exposures
 14. A Family with ME/CFS Following Exposure to Molds, Mycotoxins and Bacteria in a Water-Damaged Home: A Case Report
 15. Immunological and toxicological effects of bad indoor air to cause Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome
 16. Clinical Diagnosis of the Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome: Review of the Literature and Suggested Diagnostic Criteria
 17. Why Are COVID-19 Long-Haulers Developing Fragrance Allergies