Studie kopplar dålig inomhusmiljö till kroniska sjukdomar

Vanliga ämnen i din inomhusmiljö kan orsaka kroniska sjukdomar som ME, Fibromyalgi och MCS. Det visar en studie där forskarna tittat på olika tillfällen där en grupp människor exponerats för samma typ av luftföroreningar.

En ganska ny studie gör kopplingar mellan vanliga vardagskemikalier så som emissioner i byggnadsmaterial, mögel, målarfärg, parfymerade produkter, städmedel, med mera – och kroniska sjukdomar som ME, Fibromyalgi och MCS.

ME (Myalgisk Encefalomyelit) eller kroniskt trötthetssyndrom som det ibland kallas, är en neurologisk sjukdom som visar sig som extrem utmattning du inte kan vila dig ifrån, men även en myriad andra symptom. Fibromyalgi är ett smärttillstånd med bland annat värk i muskler och leder. MCS (Multiple Chemical Sensitivity) eller kemisk intolerans som det också kallas, innebär att du blir sjuk av kemiska ämnen. Alla diagnoser överlappar varandra i symptom och det är vanligt att en patient har flera kroniska sjukdomar.

Förklaringen enligt forskarna, är att mastcellerna aktiveras. Mastceller utgör ett första försvar mot miljögifter som mögel exempelvis, men även andra kroppsfrämmande ämnen – så kallade xenobiotika. Forskarna noterar att området ”antikroppar” är välstuderat. Men området ”cellmedierad immunitet” däremot, är inte lika välstuderat. Cellmedierad immunitet är en immunreaktion som inte involverar antikroppar, utan i stället aktiverar exempelvis T-celler och makrofager som utsöndrar en speciell profil av cytokiner mot antigen, som ett försvar (en del av det så kallade ”adaptiva immunförsvaret”).

Patienten kan sensibiliseras av en enda exponering av hög dos av xenobiotika, så som kemikalier, eller av exponering av låg dos, under lång tid, exempelvis sjuka hus med mögel eller nyemissioner. När man väl blivit sensitiserad, kan låga doser av de här kemikalierna och andra icke relaterade kemikalier, orsaka att mastcellerna släpper ut hundratals inflammatoriska kemikalier, vilket resulterar i allergi-liknande reaktioner, varav några kan vara mycket allvarliga.

Kroniska sjukdomar har eskalerat lavinartat sedan andra världskriget. Vilket också sammanfaller med en massiv ökning av produktion av syntetiska kemikalier, ihop med att man använder dem inomhus. Energibesparingarna under 70-talet ledde inte bara till fler sjuka hus, utan också sämre ventilation och högre koncentrationer av luftföroreningarna inomhus. Mögel släpper också ut giftiga kemiska ämnen till inomhusmiljön.

Fler och fler blir kemiskt intoleranta. Dessutom föder mödrar med kemisk intolerans oftare barn med Autism och ADHD enligt tidigare rapport från samma forskare.

Matintoleranser är också en vanlig effekt enligt studien.

Första steget i behandlingen av de här kroniska sjukdomarna, är att ta bort exponeringen. Även läkemedel kan trigga de här patienterna, därför är det sällan ett fungerande alternativ.

Bättre alternativ

Som före detta drabbad, har jag lång erfarenhet av att undvika exponering, vilket har resulterat i att jag nu kan erbjuda både utredning av inomhusmiljön, tester av inomhusmiljön och bra produkter. Du hittar allt från rengöringsmedel, hygienprodukter som schampo, balsam, hårstylingprodukter, hud- och hårvårdsprodukter, målarfärger med noll VOC (emissioner) tillsatt, ventilation, vattenlarm, sockerfria livsmedel och mycket annat i mitt sortiment!

Källa
Toxicant-induced loss of tolerance for chemicals, foods, and drugs: assessing patterns of exposure behind a global phenomenon