Fuktmätare – hjälp eller stjälp?

Har du någon gång haft en fastighetsskötare eller hyresvärd hemma hos dig som viftat med fuktmätaren och sedan hävdat att det inte finns någon mikrobiell påväxt, eftersom det inte finns någon fukt? Här berättar jag varför det inte går att dra sådana slutsatser. 

Vid en utredning av ett misstänkt sjukt hus, räcker det inte att använda bara en fuktmätare. Har byggnadsmaterialen en gång varit utsatta för fukt kan det finnas en hälsorisk, även om materialen nu är torra. Det säger Dan Norbäck, professor i arbets– och miljömedicin vid Uppsala Universitet (1).

Torrt material ”dammar” mer, vilket innebär att mögelgifterna faktiskt kan sprida sig mer effektivt än om skadan är fuktig, säger Folkhälsomyndigheten i en seminarieserie för innemiljöutredare. ”Även om fuktskadan torkat in, finns möglet kvar. Möglet sprids som sporer och partiklar till luften, både mekaniskt av luftströmmar men även spontant (2).

Det innebär att det kan finnas mikrobiell påväxt eller mögel, fast fuktmätaren inte ger utslag. En torr skada är alltså också en skada. För att få en indikation på om det finns mögel i inomhusmiljön, kan ett dammprov göras. För ett exakt svar, krävs materialprov, men det förutsätter att du vet var skadan finns. Enligt Folkhälsomyndigheten sitter skador som regel inne i konstruktioner och varken syns eller luktar (2).

Jag har flera exempel från utredningar där fukt inte kunnat indikeras eller mätas i ytskikten, men där det ändå funnits fritt vatten inne i väggen. Helt enkelt för att man mäter i ett lager som sitter på insidan väggen, och vattnet kan rinna i det yttersta av flera lager vägg, enkelt förklarat. Det kan sedan rinna in, under golvet och i värsta fall under en plast. Det gör det också omöjligt att avfärda faktisk fukt genom att mäta i ytskikt. Dessutom verkar många blanda ihop mätteknikerna. En del tror att en indikering (mätaren med rund kula) är en fuktmätning. Det är det inte. Man måste sticka i materialet med en mätare som har piggar (fuktkvotmätare) för att faktiskt ha mätt fukten.

Det är viktigt att utreda vad som orsakat fukten för att kunna åtgärda skadan. När orsaken till fuktskadan är åtgärdad måste allt skadat material tas bort. Annars riskerar materialet att torka och avge mögelgifter, så kallade mykotoxiner, till inomhusmiljön.

En fuktmätare kan ge värdefull information om var en skada kan finnas i konstruktionen. Men ger fuktmätare inte utslag går det aldrig att avfärda mikrobiell påväxt.

Viktigast är att lita på symptom som personerna som vistas i byggnaden uppvisar. WHO har föreslagit att man definierar en byggnad som ett sjukt hus när 15–20 procent av människorna i byggnaden har sjuka hus-symtom. Det går alltså aldrig att avfärda att ett hus är sjukt genom mätmetoder både enligt WHO och Folkhälsomyndigheten. Även i fall där bara en person uppvisar symptom, kan det finnas orsaker i inomhusmiljön som inte alla känner av ännu.

Vill du säkerställa att du inte bor i mögel – testa: Mögeltest med DNA teknik.

(1) Dan Norbäck
(2) Folkhälsomyndigheten