Gratis föreläsning!

Hur vi kan drabbas av fukt- och mögelskadade miljöer och vilka effekter det kan få, är relativt okänt. Trots att det finns mycket vetenskap och evidens. Främst finns erfarenhetsberättelser. Därför föreläser jag gratis om hälso-effekter av fuktskadade miljöer, ur ett vetenskapligt och erfarenhetsmässigt perspektiv. Den enda motprestation jag kräver är att du står för lokal och publik.

Alla måste vi tjäna in vårt levebröd. Men människors hälsa är så viktigt för mig att jag föreläser gratis.

Föreläsningens syfte är att påvisa några av de effekter människor kan drabbas av i dessa miljöer. Jag vill också öka förståelsen för de drabbade och därigenom underlätta för konstruktiva strategier hos de som hjälper dem. Ytterst har vi alla samma mål – att alla människor ska må bra. Frågan är bara hur vi når dit. (Och det är inte alltid som vi tror.)

Kända effekter

Kunskapsläget är idag ganska högt. Studier finns med starka orsakssamband. Jag redogör för dessa.

Jag redogör också för erfarenheter. Mot bakgrund av nästan 10 års patientföreningsarbete besitter jag stor kunskap både om hur människor kan drabbas, vad som hjälpt dem bli friska och hur bemötandet från vården fungerar. Främst har jag egen erfarenhet. Som drabbad familj med kroniska sjukdomar som följd, som vid tillfället saknade beskrivningar i vetenskapliga studier.

“Naming and blaming” eller “Thinking and linking”

Ett tankesätt jag vill förmedla snarare än exakta symptom är: Vad är målet? Att döpa våra symptom (”naming and blaming” / diagnosticera) eller ta reda på varför vi har dem (“thinking and linking”)? Kan vi finna behandlingsmetoder och rehabilitering där de saknas i dag? Jag tar upp aktuellt kunskapsläge, studier och erfarenheter för att vi ska hitta ett sätt att förhålla oss till verkligheten som den ser ut i stället för att vänta på att forskningen hinner ikapp. Jag introducerar uttryck som “ju friskare du blir, desto sjukare blir du”. Vill du få bättre förståelse för drabbade? Veta vad det innebär att vara “mögelskadad”? Få redskap att hjälpa din patient? En bättre grund att fatta beslut utifrån? Eller bara en insikt?

Målgrupp

Patientföreningar, arbets- och miljömedicinare, medicinare, läkare, vårdcentraler, klinikpersonal, funktionsmedicinare, politiker, skolledningar, kommuner, lokalförvaltningar, saneringsföretag, andra företag och arbetsplatser, drabbade eller du som bara är intresserad.

Boka

Föreläsningen är gratis. Det enda du behöver göra är att stå för lokal och åhörare. Föreläsningen kan också ske online. Jag finns i Göteborg och kan åka långt, men då behöver jag milersättning. Boka på info@innemiljoochhalsa.nu.