Krukväxter som luftrenare?

Studier och forskning säger att växter kan eliminera skadliga ämnen från luften. Men att växter kan användas för att rena luften i våra hem är en tolkning av studierna som inte alls stämmer. Även om tidigare studier inte haft fel i sina slutsatser, så säger en ny studie att det är rena misstolkningar som ligger bakom slutsatsen att krukväxter har luftrenande effekt i en bostad. Växter visar sig ha väldigt liten påverkan på inomhusmiljön.

För trettio år sedan försökte NASA hitta olika sätt att rena luften på sin rymdstationer. De fann att vissa växter kunde eliminera formaldehyd, bensen och andra flyktiga organiska ämnen (VOC) från de lufttäta miljöer som en rymdstation eller ett laboratorium innebär. Det tolkades av utomstående som att växter kan användas som luftrenare i våra hem. Men bostäderna vi lever i är inte lufttäta, utan välventilerade med ett konstant luftutbyte som regel. Ventilation är ett mycket mer effektivt sätt att späda ut luften och hantera kemikalier, än vad krukväxter någonsin kan bli.

Ett annat problem med studien är att man enbart mätte en eller två kemikalier åt gången. I verkligheten har vi en hel cocktail av kemikalier i olika koncentrationer som förändras hela tiden. Exempelvis kan möbler, väggfärg, mattor och köksinredning avge formaldehyd och andra flyktiga organiska ämnen (VOC). Dessutom är ju källan till föroreningarna kvar och fortsätter emittera under lång tid.

Inte heller ur senare studier har man kunnat dra slutsatsen att växter kan rena luften på ett mätbart sätt i våra bostäder. En uppskattning är att till ett rum på 6 kvadratmeter skulle det behövas 1 000 krukväxter för att få effekt.

Har du växter för trevnadens skull, kan du tänka på att byta jorden minst en gång om året så att inte mögel bildas. Ställ gärna krukväxten i duschen när den behöver vattnas, så att vattnet kan rinna av ordentligt och inte blir stående i krukan. Då blir det svårare för mögel att bildas i jorden.

Tänk också på att inte fylla rummet med växter. Det genererar ju ett fukttillskott, som i sin tur kan orsaka mikrobiella skador (mögel). Ventilera rummet väl!

För en så bra inomhusmiljö som möjligt – undvik kemikalier. Välj miljövänliga och naturliga material för att minimera mängden kemikalier i ditt hem.

Vill du förbättra din inomhusmiljö snabbt? Kolla in mina lösningar: Smart ventilation.

Källor:
NASA-studien
Senaste studien som går igenom tidigare gjorda studier: Potted plants do not improve indoor air quality: a review and analysis of reported VOC removal efficiencies
Sammanfattande artikel på Engelska: Massive Review Confirms House Plants Aren´t Actually “Purifying” The Air in Your Home