Fördelar och nackdelar med AC

Hittills har vi kanske inte sett så många maskiner för luftkonditionering (AC) på marknaden i Sverige, men senare års varma somrar verkar ha ökat efterfrågan av temperatur-sänkande produkter dramatiskt. En lägre lufttemperatur kan upplevas mer behaglig och kan till och med rädda liv. Men är det odelat positivt med en AC?

I Sverige har myndigheterna inte på ett tydligt sätt uttalat sig kring för- och nackdelar med luftkonditionering. I USA däremot har CDC, Center for Disease Control and Prevention, uttalat att “air conditioning” är nummer ett vad gäller att förebygga värme-relaterade sjukdomar, som i USA skördar hundratals liv varje år. Människor som är mest utsatta är barn under 4 år, vuxna över 65 år, överviktiga och de som redan är sjuka eller tar vissa mediciner. Läkare rekommenderar att vistas i miljöer med luftkonditionering och att dricka mycket vatten under perioder då det är som varmast. Att kunna sänka temperaturen i sitt hem kan alltså vara nödvändigt för många.

Problemet med luftkonditioneraring är att maskinerna kräver konstant underhåll. Olika maskiner är olika bra på att transportera bort fukt. Allt som oftast bildas kondens som då blir en effektiv grogrund för bakterier och svamp och mögel eftersom fukt ackumuleras i maskinen. Varje gång du slår på maskinen släpps mögelgifter ut i luften som vi sedan andas in.

De här mikroorganismerna kan leda till andningsproblem, lunginflammation och legionella  som är en allvarlig inflammation i lungorna, orsakad av bakterier.

Det kan också leda till att astma och allergier förvärras. Nästäppa, andningssvårigheter, huvudvärk, trötthet, utmattning, hudirritation, yrsel, halsont, kliande ögon, koncentrationssvårigheter och illamående – det som ibland kallas för “Sick Building Syndrome”, är vanliga symptom.

En studie visade att luftkonditionerade byggnader generellt hade en högre andel arbetare med sådana här symptom än byggnader med naturlig ventilation (1). Flera studier stödjer det faktum att man kan bli sjuk av en dåligt underhållen AC (2-3). Hur många som är känsliga för den här sortens luftföroreningar och hur stort problemet är, vet vi ännu inte. Men vi vet att det är vanligt med hypersensitivitet och sjuka hus-symptom i byggnader med AC, men även infektionssjukdomar (3). Att uppleva återkommande infektioner i luftkonditionerade miljöer, är alltså inte konstigt alls. Det beror inte på den kallare luften eller maskinen i sig, utan på att den är kontaminerad av bakterier och mögel.

Rengör och byt filter ofta! Bäst effekt ger hypoklorsyra som är verksam mot både virus, svamp och bakterier, men inte påverka inomhusmiljön negativt:
Smart desinfektion, 20 ml
Smart desinfektion, 100 ml
Smart desinfektion, 500 ml
Smart desinfektion, 1000 ml
Smart desinfektion, 2500 ml

Källa
1. Hälsorelaterade problem i vissa byggnader – studie
2. Riskfaktorer med bl a air condition system – studie
3. Hypersensitivitet är vanligt i byggnader med AC – studie

Mer information:
Folkhälsomyndigheten om Legionella
Folkhälsomyndighetens om fördelar med AC