Flytta in i en bostad som luktar rök?

Även om man inte rökt inomhus kan toxiner byggas upp i en bostad där det bott en rökare. Tredjehandsrök innehåller ämnen som är svåra att tvätta bort, har en lång livstid och är potentiellt cancerframkallande. Frågan är – går det att åtgärda?

Vad är tredjehandsrök?

Med tredjehandsrök avses de kemikalier som återstår efter att man har rökt, och som kan avges från andedräkt, kläder, hår och hud från en rökare. Kemikalierna klistrar sig fast i väggar, golv, möbler, mattor, kuddar, leksaker, damm och annat material i en rökares bostad. Det vill säga, även om du inte röker inomhus, kan de här kemikalierna följa med in och spridas överallt. (1) Det går alltså inte att skydda sin omgivning eller bostad genom att gå ut och röka. (2)

Än så länge vet forskarna inte allt om effekterna av tredjehandsrök. De tror dock att tredjehandsrök kan skada på samma sätt som tobaksrök och andrahandsrök. Enligt studier tas kemikalierna upp via huden från luften och går in i blodsystemet i motsvarande nivåer som vid andrahands rök. (3) (4) Att fastställa exakt hur farligt tredjehandsrök kan vara, är svårt, eftersom många olika omständigheter spelar in. Däremot är forskare eniga i en oro över både negativa och allvarliga hälsoeffekter. Vi vet av erfarenhet att våra kunder som är särskilt känsliga har svårt att tåla en miljö där det tidigare bott en rökare.

Effekterna kan vara värre än vi tidigare trott

Tredjehandsrök kan finnas kvar i exempelvis kläder i ett och ett halvt år efter att någon rökt. Den här återstoden av tobaksföroreningar kan bland annat leda till hosta, astma och övre luftvägsinfektioner. (6) I en studie jämförde forskarna möss som exponerats för tredjehandsrök under bara en kort period med möss som inte exponerades alls, och kom fram till att exponering för tredjehandsrök innebär en ökad risk för lungcancer. (7) I en annan studie tittade forskarna på hur mänskliga celler skadades av tredjehandsrök och kom fram till den oroväckande slutsatsen att tredjehandsrök kan skada vårt DNA. Det i sin tur ökar risken för olika sjukdomar. (8) Forskning visar också att barn som utsatts för tredjehandsrök har en ökad risk för neuropsykiatriska problem som ADHD. (9)

Den här sammanställningen (9) av tidigare gjorda studier visar bland annat att möss uppvisar beteendeproblem som hyperaktivitet av tredjehandsrök. Alltså motsvarande som en förälder har i sina kläder, hår, hud och andedräkt när han eller hon har rökt en cigarett utomhus och sedan går in och vistas ihop med sitt barn. De möss som exponerats uppvisade också en lägre vikt än de som inte exponerats för tredjehandsrök. Risken för blodpropp, högt (dåligt) kolesterol, diabetes typ 2, påverkad lever, lungproblem och dålig sårläkning ökade också.

Barn mest utsatta

Barn rör sig närmare golv, mattor och möbler, de tar i fler material och stoppar saker i munnen. Barn har mindre utvecklade lungor och immunförsvar, samt en mindre kroppsvolym än vuxna och är därför mer utsatta. Vi får i oss kemikalierna genom att komma i hudkontakt med ytor som kontaminerats. I en studie noterade forskarna dessa kemikalier på händerna hos de människor som levt i hem där det tidigare bott rökare (10).

Hur åtgärdar man?

Tredjehandsrök är mycket svårt att sanera och kemikalierna kan leva kvar i flera år. Det går till exempel inte att vädra bort och är svårt att städa bort. Därför kan det enda alternativet vara att ersätta allt kontaminerat material. Det kan innebära att man behöver byta ut golvmaterial, tvätta och måla om väggar och tak flera gånger, samt rengöra ventilationssystem. Ättika och vinäger fungerar många gånger bra, det är viktigt att inte städa med skarpa kemikalier. Det är en kostsam historia att sanera en rökares hem för att säkerställa att inte kommande hyresgäster eller nya husägare blir sjuka. Och det finns inga garantier för att det faktiskt fungerar.

Andra faktorer som kan påverka om en sanering blir framgångsrik är hur lång tid bostaden varit exponerad för tredjehandsrök och i vilken omfattning. Det beror också på hur känslig individen är som ska flytta in. En känslig person kanske inte alls klarar en sanerad miljö, medan en frisk person kanske kan det.

Bra ventilation är alltid avgörande för en god inomhusmiljö. Men för att bli av med giftiga kemikalier måste man ta bort källan först, det vill säga sannolikt en total renovering av bostaden. Det är viktigt att man är medveten om att även om lukten försvinner, så betyder det inte alltid att kemikalierna är borta. Men med ett helhetstänk är det fullt möjligt att lyckas med en sanering.

  1. Households contaminated by environmental tobacco smoke: sources of infant exposures
  2. Nicotine on Children’s Hands: Limited Protection of Smoking Bans and Initial Clinical Findings
  3. Dermal uptake of nicotine from air and clothing: Experimental verification
  4. Measurements of dermal uptake of nicotine directly from air and clothing
  5. Third-Hand Smoke: Old Smoke, New Concerns
  6. Environmental Tobacco Smoke: Public Perception of Risks of Exposing Children to Second- and Third-Hand Tobacco Smoke
  7. Short-term early exposure to thirdhand cigarette smoke increases lung cancer incidence in mice
  8. Thirdhand smoke causes DNA damage in human cells
  9. Tredjehandsrök kan vara mycket skadlig
  10. Third hand smoke–A hidden demon

Mer läsning: Thirdhand Smoke Is Real—And Risky to Your Health