Få rätt till utredning – med mögeltest

Köpa ett eget mögelprov kan löna sig. Visar provet att det finns mögel eller en trolig fuktskada, är miljöförvaltningen skyldiga att utreda. Det visar ett nytt avgörande från Länsstyrelsen, som menar att miljöförvaltningen brustit genom att avsluta ett ärende och avfärda att det finns mögel.

Det är en Landskronabo som anmält fuktproblem i sin lägenhet. Till stöd har han lämnat in en egen labbrapport, som visat på en trolig fukt- och mögelproblematik.

Miljökontoret som endast gjort en fuktmätning och lagt ner ärendet, får nu backning. En professionell skadeutredare måste kallas in.

Att köpa ett DNA-test för att själv testa sin inomhusmiljö, kan vara ditt livs investering. Pengarna kan du kräva tillbaka, i den mån att något hittas som föranleder vidare undersökning.

Länk till mögel-test: Mögeltest med DNA-teknik

Länk till artikel i HD.se: Mögel i lägenhet måste utredas vidare