Mögelgifter – komplicerade energitjuvar

Ohälsa från exponering för mögel och mögelgifter får mer och mer uppmärksamhet. Dessvärre kan det vara svårt att få en klar bild av mögelgifternas effekt eftersom flera organ kan drabbas och symptomen ofta är diffusa. Dock framträder vanligen trötthet och utmattning.

Utmattning kan vara allt från trötthet till ett av flera symptom i den svårt handikappande sjukdomen ME, Myalgisk Encefalomyelit. 39% av alla med ME berättar att mögel är en triggerfaktor som utlöser PEM, Post-Exertional Malaise – ansträngningsutlöst försämring (1). 93% av alla patienter med ME har enligt en annan studie mögelgifter i kroppen (2). Och flera andra studier talar om kopplingar mellan ME och fukt- och mögelskadade miljöer.

Man behöver dock inte ha diagnosen ME för att uppleva utmattning av exponering för mögel. I en fallstudie rapporterade samtliga på en arbetsplats som exponerats för mögelsorten Alternaria, utmattning som ett framträdande symptom (3). I en annan studie noterade man samband mellan utmattning och exponering för mögelsorten Aspergillus och mykotoxinet Verrucarol (4). Till och med material som blivit mögelkontaminerat som exempelvis papper, kan ge utmattningssymptom hos personer som hanterar dem. Det kunde man se i en annan studie, där arkivpersonal fick symptom av dokument de hanterade (5).

Mekanismer

Det finns flera sätt som mögel och mögelgifter kan orsaka trötthet på. Artikeln avhandlar områdena sämre syresättning och mitokondriefunktion samt obalans i neurotransmittorerna.

Sämre syresättning

Trötthet är ofta kopplat till järnbrist, därför är det vanligt att vården testar blodvärdet när man söker för trötthet och utmattning.

Hemoglobinet är det protein som transporterar syre från lungorna till kroppens organ. För att bilda hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, men även vitaminerna B12 och folsyra (6).

Problemet uppstår när man exponeras för mykotoxiner, det vill säga det gift som mögelsvampen producerar, eller när man får en svampinfektion i kroppen som följd av mögelexponering. Kroppen kommer då att vilja avskilja järnet och ta bort det från cirkulationen. Samma gäller mineralet zink i kroppen. Utan järn och zink ”svälts” de invaderande patogenerna ut och kan inte orsaka så stor skada (7-8).

Processen kallas närings-immunitet och syftar till att försvara kroppen mot inkräktande patogener som kan orsaka sjuklighet.

När järnet hindras från att tas upp av kroppen kommer tester att visa att du har järnbrist. För att komma tillrätta med problemet måste du alltså behandla svampinfektionen och ta bort orsaken, inte tillföra järn i första hand. Tillför du järn, är risken att du hjälper de invaderande patogenerna att fortsätta växa och producera mykotoxiner (9-12).

Som om det inte vore nog så kan andra ämnen som B12 och folat störa hemoglobinet vid exponering för mykotoxiner, men även störa metyleringen. Det vill säga hur gener regleras och slås av och på samt reparerar och avgiftar kroppen. Det kan också störa det enzym som ansvarar för metyleringsprocessen i varje cell, MTHFR (Methylen Tetrahydrofolat Reductas) (13-14). En nedsatt MTHFR-funktion kan kopplas till bland annat trötthet (15).

Forskning visar också att den del av tarmen där upptag av B12 sker, kan skadas av mykotoxinet Aflatoxin (16), men också av mykotoxiner som produceras av Fusarium (fumonisiner) (17-18) och DON (Deoxynivalenol eller Vomitoxin), som kan finnas i exempelvis spannmål (19-22).

Lågt hemoglobin kopplat till exponering för mögelgifter finns beskrivet i mängder av studier (23-36).

Syresättningen minskar som följd av minskade hemoglobin-nivåer på grund av exponering för mögelgifter, vilket i sin tur kan orsaka trötthet.

Sämre mitokondriefunktion

Mitokondrierna är cellernas ”energiverk”. Vi vet att mykotoxiner kan störa och skada mitokondriefunktionen exempelvis via oxidativ stress och oxidering av så kallade membranlipider (37-61).

Zink behövs för en bra mitokondriefunktion. Vi vet att mögelsorten Fusariums mykotoxiner kan störa upptaget av zink (62). Men Ochratoxin A kan också minska koncentrationen zink inne i cellerna (63). Och exponering för Aflatoxin har kopplats samman med zinkbrist (64).

Sämre mitokondriefunktion som följd av exponering för mögel gör att vi blir trötta.

Obalans i neurotransmittorerna

Mykotoxiner kan också påverka dopaminnivåer och om man har fel förhållande mellan dopamin och serotonin kan det leda till trötthet och utmattning (65). Trötthet har kopplats till lägre nivåer av dopaminnivåer (66) och minskad aktivitet i basala ganglian (området i hjärnan som reglerar våra rörelser) (67).

En del mykotoxiner som kan ta sig igenom blod- hjärnbarriären, kan störa neurotransmittorernas funktion och produktion. I djurförsök har man sett lägre nivåer av dopamin vid exponering för mykotoxinet DON (68). Ochratoxin A kan också orsaka lägre nivåer av dopamin (42) och nedsatt funktion i den så kallade PAH-processen (69), vilket också kan leda till minskade dopaminnivåer.

Låg dopamin som följd av exponering för mögel kan leda till trötthet.

Sammanfattning

Orsaken till trötthet kan vara betydligt mer komplicerad än näringsbrister. Orsaker till näringsbristerna behöver tillmätas större intresse. I synnerhet bör möjlig exponering för mögel utredas, annars kan tillskott av vitaminer och mineraler komma att motverka sitt syfte.

När den drabbade inte längre är exponerad för mögelgifter, kan svampinfektionen i kroppen behöva behandlas. Sedan kan man överväga om tillskott av olika näringsämnen verkligen behövs. Det är inte alls säkert att varken behandling av infektionen eller tillskott behövs. Kroppen är fantastisk och enligt min erfarenhet ofta självläkande om man tar bort orsaken.

Sist men inte minst – glöm inte testa din bostad! Det gör du enkelt med det här testet: Mögeltest med DNA-teknik.

Källa

 1. Assessment of Post-Exertional Malaise (PEM) in Patients with Myalgic Encephalomyelitis (ME) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS): A Patient-Driven Survey
 2. Detection of Mycotoxins in Patients with Chronic Fatigue Syndrome
 3. Chronic environmental exposure to Alternaria tenuis may manifest symptoms of neuropsychological illnesses: a study of 12 cases
 4. Rhinitis, Ocular, Throat and Dermal Symptoms, Headache and Tiredness among Students in Schools from Johor Bahru, Malaysia: Associations with Fungal DNA and Mycotoxins in Classroom Dust
 5. Microbiological evaluation of ten French archives and link to occupational symptoms
 6. 1177
 7. Nutritional Immunity
 8. Metals in fungal virulence
 9. Metal ions modulate gene expression and accumulation of the mycotoxins aflatoxin and zearalenone
 10. Deferasirox, an Iron-Chelating Agent, as Salvage Therapy for Rhinocerebral Mucormycosis
 11. Deferiprone iron chelation as a novel therapy for experimental mucormycosis
 12. Targeting Iron Acquisition Blocks Infection with the Fungal Pathogens Aspergillus fumigatus and Fusarium oxysporum
 13. Influence of subchronic exposure to low dietary deoxynivalenol, a trichothecene mycotoxin, on intestinal absorption of nutrients in mice
 14. Fumonisins disrupt sphingolipid metabolism, folate transport, and neural tube development in embryo culture and in vivo: a potential risk factor for human neural tube defects among populations consuming fumonisin-contaminated maize
 15. Methylenetetrahydrofolate Reductase Deficiency
 16. Changes in serum cytokine levels, hepatic and intestinal morphology in aflatoxin B1-induced injury: modulatory roles of melatonin and flavonoid-rich fractions from Chromolena odorata
 17. Dose-dependent effects on sphingoid bases and cytokines in chickens fed diets prepared with fusarium verticillioides culture material containing fumonisins
 18. Fumonisins affect the intestinal microbial homeostasis in broiler chickens, predisposing to necrotic enteritis
 19. Deoxynivalenol in the gastrointestinal tract of immature gilts under per os toxin application
 20. Dietary l-Arginine Supplementation Protects Weanling Pigs from Deoxynivalenol-Induced Toxicity
 21. Impact of deoxynivalenol (DON) contaminated feed on intestinal integrity and immune response in swine
 22. Influence of low doses of deoxynivalenol on histopathology of selected organs of pigs
 23. Inflammatory and Haematotoxic Potential of Indoor Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) Hughes Metabolites
 24. Ochratoxin A-induced iron deficiency anemia
 25. Effect of probiotic containing Saccharomyces boulardii on experimental ochratoxicosis in broilers: hematobiochemical studies
 26. Parasite-driven pathogenesis in Trypanosoma brucei infections
 27. Progression of ochratoxicosis in broiler chickens
 28. Comparative hematoxicity of fusirium mycotoxin in experimental sprague-dawley rats
 29. Effects of feeding blends of grains naturally contaminated with Fusarium mycotoxins on performance, metabolism, hematology, and immunocompetence of ducklings
 30. Haematological, clinical–chemical and immunological consequences of feeding Fusarium toxin contaminated diets to early lactating dairy cows
 31. Lactobacillus plantarum MYS6 Ameliorates Fumonisin B1-Induced Hepatorenal Damage in Broilers
 32. Impact of mycotoxin on immune response and consequences for pig health
 33. Effects of aflatoxin on some haematological parameters and protective effectiveness of esterified glucomannan in Merino rams
 34. The Anemia Caused by Aflatoxin
 35. Effects of aflatoxin B1 combined with ochratoxin A and/or zearalenone on metabolism, immune function, and antioxidant status in lactating dairy goats
 36. Effects of Ochratoxin A on heavy pig production
 37. Fumonisin B1 inhibits mitochondrial respiration and deregulates calcium homeostasis–implication to mechanism of cell toxicity
 38. Trichothecene Mycotoxins Inhibit Mitochondrial Translation—Implication for the Mechanism of Toxicity
 39. A new approach to studying ochratoxin A (OTA)-induced nephrotoxicity: expression profiling in vivo and in vitro employing cDNA microarrays
 40. Induction of oxidative stress response by the mycotoxin patulin in mammalian cells
 41. Fumonisin B1 inhibits mitochondrial respiration and deregulates calcium homeostasis–implication to mechanism of cell toxicity
 42. Mechanisms of mycotoxin-induced neurotoxicity through oxidative stress-associated pathways
 43. The Putative Role of Viruses, Bacteria, and Chronic Fungal Biotoxin Exposure in the Genesis of Intractable Fatigue Accompanied by Cognitive and Physical Disability
 44. Beauvericin-induced cytotoxicity via ROS production and mitochondrial damage in Caco-2 cells
 45. Can low level exposure to ochratoxin-A cause parkinsonism?
 46. Acute neurotoxic effects of the fungal metabolite ochratoxin-A
 47. Brain oxidative stress after dermal and subcutaneous exposure of T-2 toxin in mice
 48. Comparative cytotoxicity of deoxynivalenol, nivalenol, their acetylated derivatives and de-epoxy metabolites
 49. Comparative investigation on the effect of T-2 mycotoxin on lipid peroxidation and antioxidant status in different poultry species
 50. Comparative study of the toxic effects of fumonisin B1 in rat C6 glioma cells and p53-null mouse embryo fibroblasts
 51. Cytotoxicity of fumonisin B1: implication of lipid peroxidation and inhibition of protein and DNA syntheses
 52. Fumonisin B1-induced toxicity and oxidative damage in U-118MG glioblastoma cells
 53. Lipid peroxidation as a possible cause of ochratoxin A toxicity
 54. Long term effect of aflatoxin B(1) on lipid peroxidation in rat liver and kidney: effect of picroliv and silymarin
 55. Nuclear lipid peroxidation induced in rat liver by T-2 mycotoxin
 56. Apoptosis and lipid peroxidation in ochratoxin A- and citrinin-induced nephrotoxicity in rabbits
 57. Effects of deoxynivalenol, 3-acetyl-deoxynivalenol and 15-acetyl-deoxynivalenol on parameters associated with oxidative stress in HepG2 cells
 58. Phytic Acid Decreases Oxidative Stress and Intestinal Lesions Induced by Fumonisin B₁ and Deoxynivalenol in Intestinal Explants of Pigs
 59. Protective effects of selenium against zearalenone-induced apoptosis in chicken spleen lymphocyte via an endoplasmic reticulum stress signaling pathway
 60. Anais da Academia Brasileira de Ciências
 61. Antioxidant capacity of trans-resveratrol dietary supplements alone or combined with the mycotoxin beauvericin
 62. Biointeraction of dietary T-2 toxin and zinc in mice
 63. Zinc protects HepG2 cells against the oxidative damage and DNA damage induced by ochratoxin A
 64. Aflatoxin exposure assessed by aflatoxin albumin adduct biomarker in populations from six African countries
 65. Central fatigue: the serotonin hypothesis and beyond
 66. Chronic fatigue syndrome: new evidence for a central fatigue disorder
 67. Decreased basal ganglia activation in subjects with chronic fatigue syndrome: association with symptoms of fatigue
 68. Effects of deoxynivalenol exposure on cerebral lipid peroxidation, neurotransmitter and calcium homeostasis of chicks in vivo.
 69. The myocotoxin ochratoxin A is a substrate for phenylalanine hydroxylase in isolated rat hepatocytes and in vivo