Smart desinfektion!

Hypoklorsyra (HOCl) produceras av kroppens immunceller för att bekämpa infektioner. Det är ett ämne som är effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer samtidigt som det är ofarligt för människor. De goda desinficerande och antibakteriella egenskaperna har varit kända i generationer.

Välstuderat ämne

När jag började sätta mig in i vad HOCl är, var det de svamp-dödande egenskaperna som intresserade mig. Enligt studier går det att sanera mögelkontaminerat bohag, men det kan vara en sanning med modifikation. Resultatet är förstås helt beroende av omständigheterna. Det har dock visat sig att under vissa omständigheter har sjuka hus-drabbade individer kunnat sanera visst bohag för att sedan tåla det.

Ganska snart förstod jag att HOCl är ett välstuderat ämne som använts inom vården i decennier. Det mest välstuderade området är utan tvekan sårläkning, och den äldsta studien jag hittade är imponerande nog från 1915 (1).

Studien beskriver bland annat två soldater med svårläkta sår, där behandling skett med väteperoxid och jod i flera veckor utan effekt. Efter att ha bytt till HOCl, försvann både smärta och dålig lukt från såren och patienterna började läka. Även långvarig feber gav med sig snabbt. Efter bara några dagar uppvisade patienterna en remarkabel förbättring av behandling med hypoklorsyra.

Många studier talar om positiva effekter av sårläkning (2,3,4). Även när det gäller de mest svårläkta sår, så kallade bensår, ser man bra effekt med HOCl (5).

HOCl har också i studier visat sig vara effektivt mot svampinfektioner (6). Dessutom kan spridning av influensavirus motverkas (7) och till och med kräksjukevirus (8). Foggning av rummet rekommenderas i en studie, för att undvika smittspridning av noroviruset som orsakar exempelvis vinterkräksjukan. Kanske inte så förvånande att vården använt HOCl i över 100 år (9).

Studier talar också om antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper. Det har man kunnat se både i studier på människor och utanför människokroppen (”in-vitro” och ”in-vivo”) och man har kommit fram till att HOCl kan vara ett optimalt sätt att behandla sår, klåda, diabetes-sår och inflammatoriska hudåkommor (10) på.

Även brännskador försvinner effektivt vid behandling med HOCl (11).

Det finns till och med studier som föreslår att vi kan använda HOCl som munskölj (12) eftersom HOCl är effektivt mot de bakteriestammar som orsakar tandköttsinflammation. I en annan studie på möss, fann man det säkert att använda HOCl som munvatten (13). Det kan också användas för rengöring av tandborstar (14).

HOCl är enligt studier effektiv som handdesinfektion (15) Men även för desinficering av ytor (16). Detta noterades på en kirurg-klinik där man avsevärt minskade mängden bakterier på ytan efter att ha städat med HOCL.

HOCl kan användas i sprayform för att döda influensavirus. I en studie kunde man till exempel se att influensavirus på lakan försvann efter tio sekunders sprayande med hypoklorsyra (17).

Inom jordbruket har de antibakteriella egenskaperna varit kända under lång tid. I Sverige används lösningen för att bekämpa klövsjuka. Men också på stora äggkläckningsanläggningar för desinfektion, eftersom sådana anläggningar ställer höga krav på hygien.

Bäst av allt är att HOCl inte verkar påverka vår viktiga normalflora som vi vill ha på huden. I en studie användes HOCl för att bekämpa Stafylokocker på ögonlocket (1819). Efter bara en behandling kunde forskarna se en signifikant minskning av bakterier, utan att normalfloran och de goda bakterierna påverkades.

Tester

Hypoklorsyrans effektivitet har testats på många laboratorium runt om i världen. Den här specifika produkten har testats på följande laboratorier:

EN 13727:2012+A2:2015
Microbial Analytics Sweden AB
Testats för: E. Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae

EN 14476:2013+A2:2019
Dr. Brill + Partner GmbH Institut Für Hygiene und Mikrobiologie
Testats för: Ankara (MVA) Enveloped viruses

Version av E1052-1020
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Testats för: SARS-CoV-2

Resultatet visar att EkoDes hypoklorsyra ger en 99,9% avdödning av SARS-Cov-2 vid 15 sekunders kontakttid, avdödar 99,999% av bakterier och har effekt på alla influensavirus, Hepatit B, Hepatit C, HIV, coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2) samt ebolavirus.

COVID-19

Det senaste viruset i raden förtjänar ett eget avsnitt. Virustider ställer extra stora krav på desinficeringsmedel. Dessutom riskerar sjukvårdspersonal och andra att få sin hud förstörd eftersom konventionella desinficeringsmedel är uttorkande. HOCl är inte torkar inte ut huden, den förstör inte heller normalfloran på huden som vi behöver som försvar mot bland annat virus.

Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA, listar hypoklorsyra på sin lista över desinfektionsmedel som är verksamma mot viruset som orsakar COVID-19 (20).

För att förhindra att smitta sprider sig via vatten, har forskarna kommit fram till att hypoklorsyra kan vara effektivt för att ta död på viruset i vatten (21).

CDC, Center for Disease Control and Prevention, som kanske är mest kända för sitt arbete med smittskydd då de arbetar med folkhälsan i USA, har nyligen godkänt HOCL som ett säkert desinficeringsmedel. Därför har exempelvis en brandstation i Tulsa börjat använda det för att spraya sina bilar och sin utrustning. Eftersom det är så lätt och effektivt säger de att de kommer att fortsätta desinficera på det här sättet under kommande influensatider också (22).

Den senaste sammanfattningen av studier återfinns i den här vetenskapliga skriften: 23. Forskarna kommer här fram till att hypoklorsyra är det ”ideala” desinfektionsmedlet. Och rekommenderar det för sanering av stora ytor som kontorslokaler och operationssalar för att förhindra smittspridning.

Vad säger myndigheter?

Jag skrev till Folkhälsomyndigheten och frågade om lämpligheten i att desinficera händer och ytor med Smart Desinfektion, i offentliga miljöer så som skolor. De svarade att hypoklorsyra är ”bevisat effektiv” mot SARS-CoV-2 och att de inte har några åsikter om vilka alternativ som används, bara de fungerar.

Kroppens egna försvar

När kroppen attackeras av bakterier, virus, svamp eller andra patogener, skickar immunförsvaret ut vita blodkroppar (neurofilerna) som producerar HOCI till platsen som är under attack. För att döda dessa organismer (24).

I den här videon kan du se vita blodceller som jagar Stafylokock-bakterier: Vita blodceller jagar bakterier. Videon visar ett friskt immunförsvar som tar hand om ovälkomna mikroorganismer.

Vad är hypoklorsyra?

Hypoklorsyra är helt enkelt vatten och koksalt som genomgått elektrolys. För att förstå hur vatten och koksalt kan förändras till ett nytt ämne, behöver vi förklara begreppet elektrolys.

Elektrolys innebär att man driver kemiska reaktioner som normalt sett inte sker, genom att använda elektricitet. Blandar man vatten och salt händer ingenting, då är det bara natriumjoner och kloridjoner som simmar omkring i vatten. Men driver man en ström igenom, sker en reaktion, eftersom det påverkar jonerna. Det sker genom att man stoppar ner två elektroder i koksaltlösningen. Då dras elektronerna från den ena elektroden till den andra. Natriumjonerna (Na+) som är positivt laddade, vill dras till elektroden som blivit negativt laddad. Kloridjonerna (Cl-) som är negativt laddade, vill dras till elektroden som är positivt laddad. Eftersom det går en ström igenom, finns ett ”sug” av elektroner (av elektriciteten) som tvingar kloridjonen att lämna ifrån sig en elektron (som ”hoppar” in i elektroden). När det försvinner en elektron från kloridjonen bildas i stället klor: 2Cl− + 2e− → Cl2.

Dödlig för patogener, ofarlig för människor och andra däggdjur

Livsmedelsverket anger att HOCl inte kräver något godkännande för vattenrening. Har du åkt färja till Danmark, har du förmodligen redan druckit det eftersom det används i vattentankarna på stora fartyg för att undvika bakterier i dricksvattnet. Det är alltså helt ofarligt för människor, men för patogener som bakterier, virus och svamp är det däremot dödligt.

Länk till produkterna

Smart desinfektion, 20 ml
Smart desinfektion, 100 ml
Smart desinfektion, 500 ml
Smart desinfektion, 1000 ml
Smart desinfektion, 2500 ml
Smart desinfektion Gel, 50 ml

Källor

 1. Experimental observations
 2. Hypochlorous Acid as a Potential Wound Care Agent
 3. Hypochlorous Acid: an ideal wound care agent with powerful microbicidal, antibiofilm, and wound healing potency
 4. Hypochlorous Acid in Wound Treatment
 5. Effects of Hypochlorous Acid Solutions on Venous Leg Ulcers (VLU): Experience With 1249 VLUs in 897 Patients
 6. Fungal Infections Following Boston Type 1 Keratoprosthesis Implantation: Literature Review and In Vitro Antifungal Activity of Hypochlorous Acid
 7. Evaluation of sprayed hypochlorous acid solutions for their virucidal activity against avian influenza virus through in vitro experiments
 8. Evaluation of Liquid- and Fog-Based Application of Sterilox Hypochlorous Acid Solution for Surface Inactivation of Human Norovirus
 9. Uses of inorganic hypochlorite (bleach) in health-care facilities
 10. Status Report on Topical Hypochlorous Acid: Clinical Relevance of Specific Formulations, Potential Modes of Action, and Study Outcomes
 11. Effectiveness of electrolyzed oxidized water irrigation in a burn-wound infection model
 12. Development of a mouthwash alternative using a low-level hypochlorous acid solution with macroporous platinum electrodes and its application to oral health
 13. Biological toxicity of acid electrolyzed functional water: effect of oral administration on mouse digestive tract and changes in body weight
 14. Antibacterial effect of electrolyzed water on oral bacteria
 15. Hypochlorous acid water generator highly effective in removing bacteria and deodorizing
 16. A Safer, More Effective Method for Cleaning and Disinfecting GI Endoscopic Procedure Rooms
 17. Evaluation of sprayed hypochlorous acid solutions for their virucidal activity against avian influenza virus through in vitro experiments
 18. Reduction in bacterial load using hypochlorous acid hygiene solution on ocular skin
 19. Hypochlorous acid eyelid wash reduces bacterial load
 20. List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2 (COVID-19)
 21. Removing the novel coronavirus from the water cycle
 22. Tulsa firefighters use old air tanks to fight back against COVID-19
 23. Hypochlorous Acid: A Review
 24. Scientists Reveal How Disease Bacterium Survives Inside Immune System Cell