Smart Desinfektion

49,00 kr289,00 kr

Hypoklorsyra är vatten och salt som genomgått elektrolys. Lämpar sig som städmedel och desinfektion av ytor och händer. Torkar inte ut huden, orsakar bakterieresistens eller påverkar den naturliga bakteriefloran på huden. Innehåller inte parfym eller andra kemikalier som påverkar inomhusmiljön negativt.

49,00 kr
119,00 kr
229,00 kr
289,00 kr
Kategori: