IR Bastu

IR bastu

Kategori:

Beskrivning

Via mig erbjuds du rabatt på Clearlight´s hela IR bastu-sortiment. Klicka på den här LÄNKEN för att få rabatt på 100€ (drygt 1 000 SKr) på din order.

IR bastu används på miljökliniker runt om i världen för att lindra och underlätta kroniska sjukdomar. Jag vet också av erfarenhet att människor som exponerats för fukt- och mögelskadade byggnader, upplever att IR bastu är hjälpsamt. Med den höga förekomsten av utvecklande av kemiska och andra känsligheter hos den här patientgruppen, blir materialval, mängd elektromagnetisk strålning man utsätts för och val av teknik avgörande. Därför finns bara ett alternativ jag kan ställa mig bakom.

Läs om tekniken och de olika modellerna HÄR.